Tρεις Ιεράρχες, 30 Ιανουαρίου, τραγούδια και ύμνοι, three Ierarches, greek songs and greek hymns


Η εορτή των Τριών Ιεραρχών 
θεσπίστηκε τον 11ο αι. μ.Χ. για να κοπάσει η διαμάχη ανάμεσα στους χριστιανούς που υποστήριζαν έναν από τους τρεις κι είχαν χωριστεί στους "Βασιλίτες", στους "Γρηγορίτες" και στους "Ιωαννίτες"


Οι Τρεις Ιεράρχες


Ορίστηκε να τους εορτάζουμε και τους τρεις, στις 30 Ιανουαρίου, μια που τον Ιανουάριο έχουμε: 
Τρεις Ιεράρχες, τραγούδι
τραγουδάει η Λαμπρινή
επιμέλεια: Λάμπρος

Φωστήρες τρεις, υπέρλαμπροι
του γένους μας μεγάλοι
(γιορτάζουμ' όλοι με χαρά
την μνήμη σας και πάλι)(2)

Βασίλειον και Χρυσόστομον,
Γρηγόριον Θεολόγον,
(μ' ύμνους τιμάμε και ψαλμούς
και μ' εκφωνήσεις λόγων.)

Την χάρη σας δοξάζουμε 
και ταπεινά ζητούμε,
(από το θείο σας το φως 
κι εμείς να φωτιστούμε)(2)

1η Ιανουαρίου την εορτή του Μεγάλου Βασιλείου
Ο Μέγας Βασίλειος

25η Ιανουαρίου την εορτή 
του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

ΠΒ' Προς αυτόν 
(ποίημα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου)

"Αλλοι χρυσόν, οϊδ' άργυρον, οιδε τράπεζαν
Τιμώσι λιπαρήν παίγνια τούδε βίου. "Αλλοι δ'αϋ σηρών καλά νήματα, καί γύας άλλοι
Πυροφόρούς,άλλοι τετραπόδων άγέλας.
Αύτάρ έμοί Χριστός πλούτος μέγας, όν ποτ' ίδοιμι
Νω γυμνω καθαρώς• αλλά τε κόσμος έχοι.
(Ρ.G., τόμ. 37, 1421


Το μέγα πλούτος (ερμηνεία)

"Αλλοι λατρεύουν το χρυσάφι, άλλοι τ' ασήμι καί κάποιοι τα κατάφορτα τραπέζια,

 αστεία παιχνίδια της ζωής,
"Αλλοι τ' ωραία μετάξια, τούτοι τ' αγροκτήματα,
το στάρι όπου καρπίζει, εκείνοι τα κοπάδια με τα ζωντανά.
Για με ό Χριστός το μέγα πλούτος, άμποτε να τον έβλεπα
πνεύμα γυμνό ολοκάθαρα, στον κόσμο τ' άλλα τα χαρίζω.


27η Ιανουαρίου την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 438 μ.Χ

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


Οι τρεις Ιεράρχες είναι...
Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών

Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος
τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας
τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας,
τους την κτήσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας.

Βασίλειον τον μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον,
συν τω κλεινώ Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι.
Πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί,
συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν,
αυτοί γαρ τη Τριάδι, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσον.


  ο Μέγας Βασίλειος
Απολυτίκιο Μεγάλου Βασιλείου

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἦχος α´.

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου,
δι᾿ οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας· τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας,
τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας· βασίλειον ἱεράτευμα, πάτερ ὅσιε,
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.


Μητέρα του ήταν η Αγία Εμμέλεια
Η Αγία Εμμέλεια

"Ουρανοφάντωρ" ονομάστηκε από την Εκκλησία, γιατί εμβάθυνε στα μυστήρια του ουρανού και του φανερώθηκαν τα δόγματα

Έκτισε την "Βασιλειάδα", μία ολόκληρη πόλη από φιλανθρωπικά ιδρύματα (πτωχοκομείο, γηροκομείο, ξενώνας, νοσοκομείο, λεπροκομείο, ορφανοτροφείο κ.ά.)

"Κατά πάσαν των μελισσών την εικόνα 
των λόγων ημών μεθεκτέον"
Λέει σε έναν λόγο του για τους μαθητές ότι, όπως οι μέλισσες διαλέγουν από τα άνθη, έτσι κι εσείς (οι μαθητές) να διαλέγετε από αυτά που διαβάζετε, να κρατάτε τα καλύτερα...Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Απολυτίκιο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ἀπολυτίκιον τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
Ἦχος πλ. δ´.

Ἡ τοῦ στόματός σου, καθάπερ πυρσός, ἐκλάμψασα χάρις τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν,
 ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν·
ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Μητέρα του η αγία Ανθούσα

Οι μητέρες των Τριών Ιεραρχών

"Χρυσόστομος, Χρυσορρήμων και Χρυσορρόας" ονομάστηκε γιατί όταν άνοιγε το όνομά του για να κηρύξει, λες κι έτρεχε απ' αυτό χρυσάφι

Κάθε μέρα μοίραζε φαγητό σε 7.000 φτωχούς

"Εις άνθρωπος, ζήλω θείω πεπυρωμένος, ολόκληρον διορθώσασθαι δύναται δήμον"
Που σημαίνει: Ένας άνθρωπος, που έχει θεϊκή φωτιά στην καρδιά, μπορεί να διορθώσει ολόκληρη πόλη


και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Απολυτίκιο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου


Ἀπολυτίκιον Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
 Ἦχος α' 

Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, 
τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· 
ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, 
καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. 
Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Μητέρα του η Αγία Νόννα
Η Αγία Νόννα

"Θεολόγος και ποιητής" ονομάστηκε γιατί έγραψε τους πέντε θεολογικούς λόγους του και 
 407 μεγάλα χριστιανικά ποιήματα

Ανέβηκε στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης το 379 και ούτε μία ορθόδοξη εκκλησία υπήρχε. Ήταν όλες των Αρειανών.  Μέσα σε ένα χρόνο όλες οι εκκλησίες γύρισαν στα χέρια των ορθοδόξων

"Μνημονευτεόν του Θεού μάλλον ή αναπνευστέον" που σημαίνει: Πιο πολύ να μνημονεύουμε τον Θεό παρά να αναπνέουμε


Η Εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι 
η Εορτή των Γραμμάτων

Ένα τραγούδι για τους Τρεις Ιεράρχες από την Παιδική  Λαυρίου Χορωδία "Animus"
Μουσική:W.A.Mozart. Προσαρμογή στίχων: Μαρία Ιωαννίδου 

Προσευχής σημαίνει  η ώρα
κι η καρδιά ας πλημμυρίσει
απ ' αγάπη στους Πατέρες
τους τεχνήτες του φωτός

Γλυκοφέγγει και τ' αστέρια
απ' τα ύψη ξεκινούνε 
και με χάρη μας καλούνε 
εις της γνώσης  την γιορτή

Τρεις μεγάλοι μας φωστήρες
στου φωτός σας το βασίλειο
κάντε την θερμή φωνή μας
που πετά και σας ζητεί

Η ατέλειωτη σας λάμψη 
μας μιλάει στις καρδιές μας
και μας δίνει φως και γνώση 
και γαλήνη στην ψυχή(2)Χρόνια πολλά, σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
και τους μαθητές... 

 
Τρεις Ιεράρχες, τραγούδι 2012
τραγουδάει η Λαμπρινή
επιμέλεια: Λάμπρος

Tους τρεις μεγίστους ας υμνήσουμε
της Εκκλησίας μας φωστήρες,
η λάβα της αλήθειας ξεπήδησε,
απ' των καρδιών τους τούς κρατήρες.

Σκύβει και πίνει η οικουμένη
από τα νάματα, 
στην θεία του στόματός τους βρύση
και ζει μια νέα ζωή.

Βασίλειος Γρηγόριος, Χρυσόστομος,
οι τρεις μεγάλοι της αλήθειας
λαμπροί κήρυκες.

Με της Τριάδος τους το κόσμημα
πιότερο λάμπει η Εκκλησία,
με λόγο και με πράξη χρυσογράψανε
Ελλάδα και Ορθοδοξία.

Άγιοι, εσείς που αγαπήσατε
πολύ την νιότη μας
πρεσβεύετε στον Κύριο να μένει 
καθάρια και φλογερή.


Βασίλειος Γρηγόριος, Χρυσόστομος,
οι τρεις μεγάλοι της αλήθειας
λαμπροί κήρυκες.


Οι Τρεις Ιεράρχες

το χαμομηλάκι μας αναδημοσίευσε και στο μπλογκ του την ανάρτησή μου....
Ευχαριστώ... ΕΔΩ θα ξαναδείτε την ανάρτηση
6 σχόλια:

Το σχολικό παρεάκι είπε...

Χρόνια πολλά και σε σένα Λάμπρο. Ας μας δίνουν φώτιση και υπομονή!

Lampros Lampinos είπε...

To σχολικό παρεάκι, χρόνια πολλά και σε σας.. ευχαριστώ πολύ.... !!!
Ας μας δίνουν φώτιση και υπομονή.... γιατί είναι δύσκολοι οι καιροί!!!...
καλή επιτυχιά στο όμορφο μπλογκ σας!!!

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ (Αντώνης Κρασάκης) είπε...

Αγαπημένε φίλε Λάμπρο, πολύ όμορφο και αναλυτικό το αφιέρωμά σου στους Τρεις Ιεράρχες, πατέρες της παιδείας μας! Οι προστάτες των γραμμάτων εύχομαι να βοηθήσουν στην πνευματική πρόοδο του καθενός μας, για να μην χάσει η παιδεία του έθνους μας ποτέ τον προορισμό της!
"Χρόνια Πολλά" σε σένα και σ' όλους τους συναδέλφους και μαθητές μας!!!
Αντώνης

Lampros Lampinos είπε...

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ, φίλε Αντώνη! Χρόνια μας πολλά!!...
να φωτιστούμε λιγάκι... γιατί οι εποχές είναι δύσκολες!!...
ευχαριστώ για τις ευχές...

χαίρομαι που σου άρεσε η ανάρτηση (περσινή!!... ) ...
και... νάσαι καλά!!!
Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν σχέση με τα γράμματα!!!

hamomilaki gr είπε...

Το εξαιρετικό αυτό αφιέρωμα αναδημοσιεύτηκε στο Χαμομηλάκι

Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε οι τρεις Ιεράρχες να δίνουν φώτιση στους δασκάλους μας και τους μαθητές τους.

Όλα με Καλό.

Lampros Lampinos είπε...

hamomilaki. Gr, πολύ χαίρομαι που σας άρεσε το αφιέρωμά μου... με τιμά η αναδημοσίευση από το σπουδαίο σου μπλογκ! Νάσαι καλά!

Χρόνια πολλά σε όλους , μαθητές δασκάλους, και σε όσους έχουν σχέση με τα γράμματα!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ετικέτες

10 (1) 100.000 προβολές (2) 15 Αυγούστου (1) 15 Αυγούστου 2012 (1) 150.000 (1) 15ο νηπιαγωγείο Γαλατσίου (1) 17η Νοεμβρίου (7) 17th November (7) 17th Novembre songs (7) 1821 (1) 190.000 προβολές (1) 1987 (1) 1ο (2) 1st (1) 1x2 (1) 1x6 (1) 2 (1) 200.000 προβολές (1) 2011 (1) 2011-2012 (1) 2012 (4) 2015 (2) 2017 (1) 2018-2019 (3) 2019 - 2020 (1) 2020 (2) 2020 - 2021 (1) 2366 προβολές σε μία μέρα... !! (1) 25η Μαρτίου 1821... και 25η Μαρτίου 2012.. (4) 25η Μαρτίου 2020 (1) 25ης Μαρτίου (10) 25th March (2) 28η Οκτωβρίου (9) 28η Οκτωβρίου 1940. τραγούδια (2) 28th October (1) 28th October 1940 (1) 2η παρουσίαση (2) 2ο μάθημα (1) 2nd (1) 3 (1) 300 δημοσιευμένα (1) 300001 (1) 3rd place in a vote (1) 4 (1) 4 εποχές (1) 4 seasons (2) 400.000!!!!!!!!!!! (1) 5 (1) 6 (1) 69 ψήφοι.... (1) 7 (1) 7 Μαρτίου (1) 8 (1) 9 (1) 956 επισκέπτες (1) 956 visitors a day (1) 9ο Δ.Σχ Πτολεμαΐδας (1) Α' Δημοτικού (1) Αγγλικά τραγούδια (2) Αδελφική αγάπη (1) αδέρφια (1) Αδριανή Καλτουριμίδου (1) Αθήνα (2) Αθηνά Κακαρίκου (1) αθλητισμός (1) αλά Ευδοξια (1) αλά Ευδοξία... (1) Αλεξάνδρα Γερακίνη (1) ΑΜΕΑ (1) αν θέλετε (1) αν μπορείτε (1) αναδημοσίευση (2) Αναδημοσίευση από το αγαπητό μου αδελφό μπλογκ (1) ανάπηρος (1) Αναστασία Σάβαρη (1) Αναστάσιμα τραγούδια και ύμνοι (2) Ανδρέας Καρμπόνε (1) ανήμερα 2011 (1) Ανθή Ζήση (3) Άννη Λιβαθινού (1) Άνοιξη (2) Απάντηση της Ευμορφίας Μεταξάκη (1) Απάντηση: στην Μαράντα... (1) από Ευδοξία (1) Απόκρηες (3) Απόκρηες 2013 (2) Απόκρηες 2020 (1) Αποστολίδου Γεσθημανή (1) απουσία (2) Αποχαιρετισμός (7) Αποχαιρετισμός σχολείου (7) αριθμοί (2) Αριστοτέλης Κουντούρωφ (1) αρρώστεια (1) αρχαία ελληνική μουσική (1) αρχική σελίδα (1) αστείο (1) Αττίκ - Κλέων Τριανταφύλλου (1) Αύγουστος (1) αφιέρωμα (6) αφιέρωμα στα απίθανα τριτάκια... (1) Αφιέρωμα στην Παιδική Λογοτεχνία (1) Αφιέρωμα στο κατηχητικό σχολείο του Όθους (1) αφιέρωμα στον Άσσος (1) αφιέρωμα στον βραβευμένο μας ποιητή (1) αφιερωμένο (20) αφιερώμένο (1) αφιερωμένο στα ηλιολούλουδα του Γ3 (1) αφιερωμένο στην διευθύντριά μου... (1) αφιερωμένο στην συνάδελφο Ματίνα (1) αφιερωμένο στην live and love (1) Αφιερωμένο... (8) αφιέρωση (2) αφιέρωση στην Ελισσάβετ (1) Αφρική (1) Β' τάξη (1) βασιληάς (1) βιβλίο (1) Βιέννη (1) βίντεο (6) Βραβείο (5) βροχή (1) Βυζαντινή μουσική και Δημοτικό (1) γ' μέρος (1) γ' τάξη (1) ΓΕΝΕΘΛΙΑ (1) Γεωγραφία και μουσική (1) για την Τίνα... (1) για τις φίλες Νίκη και Ευτυχία... (1) για lllazaros (1) γιαγιά παππούς (4) Γιάννης Ρίτσος (2) γιορτή (1) Γιορτή της μητέρας (7) γιορτή του Πατέρα (4) Γιορτή των Γραμμάτων (2) Γιώργος Ζαμπέτας (1) Γιώργος Νταλάρας και Γ3 1ο Δημ. Σχ. Ευκαρπίας αφιέρωμα και Mary Mosc... (1) Γιώτα Κουφοβασίλη (1) Γιώτα Παπαδημακοπούλου (1) Γνωριμία με την μουσική (1) Γωγώ Σταμ. (1) Δ' μέρος (1) Δεκαπενταύγουστος (1) Δέσποινα Γούλα (1) Δεύτερο μέρος (1) Δήμητρα (1) Δημοτικό σχολείο (1) δημοτικό σχολείο και μουσική (1) δημοτικοί χοροί (1) Δρ. Βρακατόρ (1) δραστηριότητες (1) δροσοσταλίτσα δασκαλίτσα (1) Ε' τάξη (2) εγώ (1) Εθνικοί ύμνοι της Ελλάδας και διαφόρων χωρών (2) εικόνες (1) εικόνες με μουσική (1) ειρήνη (1) Ειρήνη Χατζηδημητριου dedication (1) εκδήλωση 28.5.2015 (1) έκτακτα τραγούδια για 17η (7) ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ (2) Ελένη Λιντζαροπούλου (1) ελιά (1) Ελισσάβετ Καλογιάννη (1) Έλλη Αδάμ (1) Έλληνες συνθέτες (1) Εμμελεια (1) ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ.... (1) Ενσωμάτωση Δωδεκανήσου (3) έντομα (2) επανάληψη καλοκαιριού (2) επετειακά τραγούδια (1) Επιτραπέζιο παιγνίδι... μετά μουσικής... (1) Έργα ζωγραφικής μετά μουσικής (6) ερωτήσεις (1) ετοιμασία (1) έτος (1) ετών... 100!!!! (1) Εύα Σιώμου (1) Ευμορφία Μεταξάκη (1) ευχές (1) Ζαμπέτας (1) ζωγραφική (2) Η αίθουσα της μουσικής (1) Η Ηχώ: το μάθημα στο βιβλίο... σαν παιγνίδι... σαν τραγούδι... (1) Η μεγάλη πολιτεία των μικρών (1) Η πεταλούδα (Ζαχαρίας Παπαντωνίου) (1) η πρώτη στο μπλογκ (1) η σελίδα με τις Απόκρηες... (2) η σελίδα της Δ' τάξης (3) ηθοποιός και συγγραφέας (1) Ηoly Tuesday (1) θάλασσα (1) Θανάσης Πασχάλης (1) ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2013... (1) Θησείο (1) ιδέα (1) ίντερνετ (1) Ισλανδία (1) Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ (1) και Αλίκη Βουγιουκλάκη (1) και επανάληψη (1) και τα Απίθανα Μολύβια Ν.Απολλωνίας (1) καλάντα (1) Κάλαντα (3) κάλαντα Λαζάρου (2) κάλαντα Πρωτοχρονιάς (1) κάλαντα Φώτων (7) καλή χρονιά (5) Καλή χρονιά 2016 (2) Καληνύφτα (1) Καλλιόπη Παπουτσάκη (1) καλό Πάσχα (3) καλοκαίρι (12) καλοκαίρι με επαναλήψεις (1) καλοκαιρινή επανάληψη (3) Καπετάν Μιχάλης (1) Κάραγιαν (1) Καρναβάλι και χορός (3) Κάρπαθος (1) κατασκευές (1) Κατερίνα (2) Κατερίνα Γαστεράτου (1) Κατερίνα Δε.Στα.Πα. (2) Κατερίνα Καραλή (1) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ (1) Κατερίνα Τραγούδα (1) Κάτω Ιταλία (1) Κινηματογράφος και μουσική και αφιέρωμα στον Λεβιάθαν (1) κλασσική μουσική (2) κλειστές Εκκλησίες (1) Κλεοπάτρα Βαγγελή (2) κορδονέτο (1) κουΐζ (1) Κρήτη (1) κύκλάμινο (1) Κύκλο με την Κιμωλία (1) Κυριακή των Βαΐων (1) Κonstantinos (1) λάδι (1) Λαμπρινή Τζούρκα (4) Λένα (1) λόγια (1) λόγω Μαΐου... (1) Λουκιανός Κηλαηδόνης (2) Μάγο (1) Μαίρη Πόππινς... αφιέρωμα στην πρώτη φόλλοουερ μου για το 2012... (1) μαμά (2) μάνα (1) μανούλα (1) Μαντινάδες (1) Μαργαρίτα (1) Μαρία Δραγασιά (1) Μαρία Λιβανού-Τζαλαβρά Eλένη Μαμανού (1) Μαρια Μιχαλοπουλουχιονιδου 2012 (1) μαριονέτες (1) Μάριος Τόκας (1) ματαίωση γιορτής (1) Ματωμένο Γάμο (1) με αφιέρωση στην φίλη ΤΑΝΙΑ ΑΡΖΟΓΛΟΥ (1) με την Ευδοξία (1) Μεγάλη Δευτέρα (2) Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση (5) Μεγάλη Παρασκευή.... μουσική (2) Μεγάλη Τετάρτη (2) Μελωδία της Ευτυχίας (1) Μελωδία της Ευτυχίας αλλά και Αλίκη Βουγιουκλάκη (1) μέρος α' και β' (1) μετάφραση (1) μετεωρολογία (2) μητέρα (1) μια έκπληξη για όλους (1) μικρές εκπλήξεις στην κλασσική μουσική... (2) μιούζικαλ (2) Μοσχάνθη (1) μουσικά όργανα (1) μουσική (15) μουσικό ορατόριο (1) Μουσικό ταξείδι νο 1 (1) Μουσικό ταξείδι νο 2 (1) Μουσικό ταξείδι νο 3 (1) μπαμπάς (1) Μπετόβεν (1) Μύθοι του Αισώπου (1) Νανούρισμα (2) Ναύπλιό μου... (2) Νέο κύμμα (1) Νικόλαος Προκοπίδης (1) Νίκος (1) ΝΙΚΟΥ Β (1) νο 2 (1) νο 3 (1) νο 4 (1) νο 5 (1) νο 6 τελευταίο (1) νο1 (1) νότες και ονόματα (2) Ντόρα Γιαννακοπούλου (1) Νew Year's Concert (1) ξένα τραγούδια (2) Ξυλούρης (1) ο καιρός (3) Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου! (1) οι γάμοι του Φιγκαρο (1) Οι τέσσερις εποχές του Βιβάλντι (2) όλα εδώ (6) Ολυμπιακοί αγώνες (2) Ολυμπιακοί αγώνες αφιέρωμα 1 (1) Ολυμπιακοί αγώνες αφιέρωμα 2 (1) ονειρόκοσμο (1) ονόματα (1) Όστρια (1) παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ (1) παιγνίδι (2) παιγνίδια (2) παιδιά (1) παιδικά τραγούδια (1) ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ (2) παιδική χορωδία (1) Παιδίον Τόπος (1) Παναγία (3) παράδοση (2) παραδοσιακοί χοροί (1) Παράλιον Άστρος (2) παραμύθι (8) Παραμύθι χωρίς Όνομα (1) παρατηρήσεις (1) Πάσχα (4) Πάσχα 2017 (1) Πάσχα 2019 (1) πατέρας (1) Πειραιάς (1) πέρνα περνά η μέλισσα (2) πιάνο (1) πιγκουΐνος (1) ποίηση (1) Ποίηση του λεπτού... (4) Ποίηση του λεπτού... για παιδιά... (3) Ποίηση... του λεπτού... (1) Πορτογαλία (1) ποτήρια (1) προβολές (3) προπαίδεια (2) πρόσκληση (1) Προσχολική Παρεούλα (1) προτελευταίο (1) πρώτη ανάρτηση (1) πρωτοχρονιά (1) Πρωτοχρονιά 2012 (1) Πρωτοχρονιά 2012 - Ανήμερα (1) πρωτοχρονιά 2017 (3) πρωτοχρονιά 2019 (1) Πρωτοχρονιά 2020 (1) Πρωτοχρονιά 2021 (1) πρωτοχρονιάτικα τραγούδια (1) Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία (3) Ρόδος (1) ρυθμός (1) Σάββατο του Λαζάρου (1) Σας ευχαριστώ (4) σέλας (2) σελίδα (1) Σήματα οδήγησης (1) σκέψεις (1) Σκρουτζάκος αφιέρωση (1) σοπράνο (1) σοπράνο και συγχορωδός (1) Σούμπερτ (1) Στ τάξη (1) ΣΤ' τάξη (6) Σταματική Ευαγγελάκου (1) στατιστικά (1) στην Akira και στον alexis xourdakis... (1) στην Μαρία Κ. στον Δημήτρη Καλατζή (1) στην Χριστίνα Β. και ... στην Λαμπρινή... (1) στο γιουτιουμπ (1) στον Κουρσουλα (1) συνέχεια... (1) σύννεφα (2) σύστημα Κοντάύ (1) σχέδιο (1) σχολείο (5) σχολικές αταξίες (1) Σχολική Εορτή (2) τα Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας (1) τα δευτεράκια blogαρουν (2) τα πρώτα του μπλογκ μου (1) Τα τραγούδια της Δ' τάξης του Δημοτικού σχολείου (2) ταινίες (14) ταινίες για την 25η Μαρτίου 1821 (4) ταινίες για την 28η Οκτωβρίου 1940 (2) τάξη (1) Τερψιχόρη Παπαστεφάνου (1) Τετάρτη τάξη (1) το Μουσικό χωριό (1) το τσίρκο του ήλιου (1) Το χαμόγελο της Τζοκόντας (1) τραγούδια (64) τραγούδια από τα άλλα μαθήματα του δημοτικού (1) τραγούδια Β' τάξης Δημοτικού Σχολείου (2) τραγούδια Γ' τάξης Δημοτικού Σχολείου (3) τραγούδια γενεθλίων (1) Τραγούδια για λουλούδια (1) τραγούδια για όλο τον χρόνο (1) τραγούδια για την Β' Δημοτικού (1) τραγούδια για την βροχή... (1) τραγούδια για την γιαγιά (3) Τραγούδια για την Δ' τάξη (1) τραγούδια για την ειρήνη (1) τραγούδια για το αυτοκίνητο κ.ά. εξαιρετικά αφιερωμένο... (1) τραγούδια για το καλοκαίρι (1) τραγούδια για το καρναβάλι (1) τραγούδια για το νηπιαγωγείο. 2 (1) τραγούδια για το νηπιαγωγείο... (1) τραγούδια για τον παππού (3) τραγούδια για τον πατέρα (1) Τραγούδια Δ' τάξης Δημοτικού Σχολείου (1) Τραγούδια Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου (2) τραγούδια παιδικά (2) Τραγούδια σε όλη την σχολική χρονιά (1) τραγούδια της Στ΄ τάξης (2) Τραγούδια του αποχαιρετισμού (7) τραγουδίστρια (1) τρεις ιεράρχες (4) Τρίτη θέση στην ψηφοφορία (1) Τρόποι καλής συμπεριφοράς μετά μουσικής (2) Τρόποι καλής συμπεριφοράς... μετά μουσικής (2) Τσαϊκόφσκυ (1) Ύμα Σουμάκ (1) ύμνοι (16) Ύμνοι και τραγούδια για την Παναγία μας (3) ύμνοι... Holy Wednesday (1) Φαίη Τριγώνη (1) Φθινόπωρο (2) φλογέρα (1) Φλώρα Ματτές (1) Φρικαντελα (1) Φρικαντέλα (6) φωτογραφία (1) Χαρούλα Αλεξίου (1) χαρούμενα γενέθλια (1) χαρταετός (1) Χατζιδάκις (1) Χατζιδάκις Α' μέρος... για την Στέλλα... (1) Χατζιδάκις Β' μέρος... με την βοήθεια της Αργυρώς και αφιερωμένο στην Αγγελική και στον Wallace... (1) Χατζιδάκις Γ' μέρος... Ματωμένος Γάμος... (1) Χατζιδάκις Ε' μέρος (1) Χειμώνας (1) χιόνι (2) χοροί από όλη την Ελλάδα (1) χορός (2) Χορός και μόδα (2) χορωδία (1) Χριστίνα (2) Χριστός Ανέστη (5) Χριστούγεννα (11) χριστούγεννα 2011 (3) Χριστούγεννα 2012 (1) Χριστούγεννα 2015 (2) Χριστούγεννα 2016 (1) Χριστούγεννα 2017 (1) Χριστούγεννα 2018 (1) Χριστούγεννα 2019 (1) Χριστούγεννα 2020 (1) Χριστούγεννα 3 (1) Χριστούγεννα νο 2 (1) Χρόνια πολλά (18) χρόνια πολλά μαμά (1) χρόνια πολλά μπαμπά (1) Χρόνια Πολλά... (2) χρόνος (1) Χρυσούλα Σκλαβενίτη (1) Ψηφίστε στο face book (1) ψηφίστε... (1) ψηφοφορία (1) a lesson from the music book (1) a pinguin in my veranda (2) Aνάσταση (1) actress (1) Aesop's fables (1) Afieromeno Afieromeno (1) Alegria (1) Alex Colombos (1) Aliki Vouyouklaki (1) ancient pictures (1) and Easter (1) anna (1) anna tsigerlioti (1) answer to a letter (1) Antonio Vivaldi (1) Antonis kladis (1) Athanasia (1) Athanasia Katsika Georgilas (1) Attik (1) Blood wedding (1) brotherhood (1) by children (2) Byzantine music (5) Carnaval 2013 (1) cars (1) Chamomilaki (1) Chesterbrook Academy (1) children's game (1) children's games (2) children's songs (5) christamavropoulou (1) Christmas (3) Christmas 2012 (1) christmas carols (4) christmas songs (4) cinema (1) circus (1) Cirque du Soleil (3) classical music (4) composer (3) D. Giannakopoulou (1) D' class songs (1) delfinaki sunset (1) do re mi song (2) Dodecanisos (1) e-manoula (1) Easter day (1) echo (1) Efmorfia Metaxaki (1) eirini s dedication (1) emotions (1) Encourage One Another (1) English songs (3) Epiphany (1) eri (1) Eufro Syni (1) Evmorfia Metaxaki (1) face book (1) fant.korakla (1) farewell songs (1) favourite songs (1) fellow chorus singer (1) first page (1) flower songs (1) for carnaval (1) for flowers (1) Frikantela (6) G. Ntalaras (1) GALAXY WEB RADIO (1) game (1) games (1) George Zabetas (2) Giannis Ritsos (2) Gioconda's smile (1) good Friday (1) good manners (2) google (3) greek (3) Greek ancient music (1) greek carols (3) greek city (1) greek composer (6) greek dances (2) greek holy week (1) greek hymns (2) greek music (1) greek music lesson (1) greek national anthem (1) greek poet (2) greek psalms (1) greek school (1) Greek School Teacher (New York) (1) greek singer (1) greek songs (19) hamomilaki (1) happy birthday (2) Happy New Year (2) here comes the bee (1) Holy Monday (1) Holy Saturday (1) holy Thursday (1) Holy Week (1) hymns (7) Iρις Σιονακιδου (1) in class (1) In Flanders Fields (1) in the school year (1) J.S. Bach (1) joy (1) Justino Garcia (1) Karayan (1) Katerina Destapa (1) Katia (1) kid's smile (1) kindergarten (2) Kodally system (1) koueen (1) kvaggelitsa. αφιέρωμα (1) lamprini tzo (1) Les Jours Tristes (1) lesson (1) little surprises (1) Loukianos Kilaidonis (1) Lullaby (1) M.Xatzidakis (5) Mαρία Μπούσιου (1) Mέγα Σάββατο (1) Mεγάλη Πέμπτη (1) Mεγάλη Τρίτη (1) Mισό εκατομμύριο προβολές σελίδας... (1) Marios Tokas (1) Martha Argerich (1) Mary Poppins (2) Maundy Thursday (1) Mercury (1) misirlouhandmade (1) mother's day (1) movies for the war (1) Mozart (2) music (5) music and songs (1) music classroom (1) music for greek national celabration 1821 (1) music from Africa (1) music from ancient Greece (1) music from Iceland (1) music from Portugal (1) music lesson (1) musical (2) mymoonlog (1) Nafplio (1) national anthems (2) national greek celebration (2) national greek festival (1) NC (1) new wave music (1) new year's carols (2) Nikos Xylouris (1) no 1 (1) no 2 (1) no 5 (1) observations (1) Oceans Ωκεανοί (1) olympic games (4) omorfespineliesgmail.com (1) one year old (1) opera singer (2) oratorio in greek (1) page of D' class (1) paintings (2) Palm Sunday (1) Paralion Astros (2) Paris Koukoulis (1) part a and b (1) part c (1) parveen shiekh (1) perna perna i melissa (1) pictures with music (1) pinterest (1) plan for the school year (1) preparation (1) Presbytera Georgia (1) primary school (2) project (1) psalms (1) quiz (1) Raleigh (1) religious greek music (1) Rhodes (1) Rodoula (1) shitcoredeluxe (1) signs (1) SOFIA ADAMOU (1) sofia pouli (1) song (1) songs (18) songs for easter (1) songs for flowers (1) songs for our Holly Mother (2) Soultana Manesi (1) Sound of music (1) soundtracks (1) sports (1) Summer songs (2) summer's song (1) sxolikes ataxies (1) T. Papastefanou (1) Tραγούδια για τα λουλούδια (2) Tρεις Ιεράρχες (1) thanks to my voters (1) the kid's songs of D' class (1) The Sound of Music (1) thoughts (1) To παιγνίδι των 10 ερωτήσεων μετά μουσικής... λόγω Ροδούλας... (1) top blogs (1) tour and music (1) traffic (1) translation (1) travelling with music (3) vangelis (1) video (5) Vienna (1) vote again (1) Vote my fellow blog (1) West Side Story (1) Wild Rose (1) with music (4) writer (1) xristina (1) xristos (1) Yann Tiersen (1) youtube (1) yustingarcia (1)